ZKx zawor kulowy odcinajacy do gazow medycznych i prozni - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
ZAWORY KULOWE  ZKx
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
ZAWORY ODCINAJĄCE

nazwa handlowa wyrobu:
ZAWÓR KULOWY ZKx

 do sprężonych gazów medycznych i próżni:
    O2, N2O, AIR, CO2, AIR-800 oraz próżni (VAC).

PRZEZNACZENIE:
Zawory kulowe ZKx są wyrobami medycznymi kl. IIb służącymi do odcinania przepływu określonego gazu (tlen; podtlenek azotu; dwutlenek węgla; powietrze; powietrze do napędu narzędzi chirurgicznych) i próżni w instalacjach gazu medycznego do max. ciśnienia: 2,5 MPa (dla ciśnienia bezwzględnego < 60kPa) Zawory kulowe ZKx znajdują szerokie zastosowanie jako komponenty w różnych wyrobach medycznych (np. Strefowych Zespołach Monitorujących, Tablicach redukcyjnych, węzłach rozdzielczych itp.) oraz w instalacjach gazów medycznych i próżni (MGPS) gdzie pełnią funkcje zaworów odcinających dla prowadzenia prac obsługowo konserwacyjnych, napraw, planowanych wydłużeń itp.

Zawory kulowe ZKx produkcji Instal Technika Medyczna Sp. z o. o. wykonywane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 oraz Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. Wyrób ten uzyskał Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i jest oznakowany znakiem zgodności CE.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


 do tlenu (ZKO),
 do podtlenku azotu (ZKN),
 do dwutlenku węgla (ZKC),
 do powietrza (ZKA),
 do powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych (ZKA8),
 do próżni (ZKV),

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 max ciśnienie pracy (gazy sprężone): 2,5 MPa,
 ciśnienie robocze (bezwzględne) próżni: < 60 kPa,
 typoszereg wielkości: 3/8”; 1/2”; 3/4”; 1”; 1 1/4”; 1 1/2” oraz 2”
 do rur miedzianych z zakresu: od fi 8x1 ÷ fi 54x1,5
 wykonanie: z pokrętłem motylkowym lub z rączką,
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001,
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści