instalacje gazow medycznych i prozni oraz serwis - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
instalacje (MGPS, AGSS) oraz  serwis (wyrobów medycznych)
INSTALACJE (MGPS) oraz (AGSS):
Projektujemy i wykonujemy INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH i PRÓŻNI (MGPS) oraz INSTALACJE ODCIĄGU GAZÓW ANESTETYCZNYCH (AGSS) w pełni optymalizując każdy etap uzgodnień i założeń funkcjonalnych, aby przyjęte rozwiązania projektowe i wykonawcze gwarantowały Państwu wysoką niezawodność systemu. W zakresie realizacji inwestycyjnych dot. instalacji MGPS oraz AGSS, które są wyrobami medycznymi w klasie IIb (CE) oprócz wymaganych uprawnień, oferujemy Państwu nasze wieloletnie doświadczenie, które bezpośrednio przekłada się na niezawodność działania zaprojektowanego i wykonanego przez nas systemu, konsekwencją czego jest Państwa zadowolenie a po naszej stronie satysfakcja dobrze wykonanego zlecenia.
w ramach pełnego SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg normy  EN ISO 13485:2016 możemy Państwu zaoferować wsparcie projektowe i wykonawcze w zakresie instalacji gazów medycznych i próżni (MGPS) oraz instalacji odciągu gazów anestetycznych (AGSS)

zarówno dla dużych szpitali, niewielkich klinik jak i małych gabinetów zabiegowych wykonamy dla Państwa projekt dokumentacji technicznej instalacji gazów medycznych i próżni (MGPS) jak również instalacji odciągu gazów anestetycznych (AGSS) w oparciu o sprawdzone i niezawodne rozwiązania techniczne z zastosowaniem nowoczesnych komponentów składowych, opracujemy również projekt adaptacyjny istniejącej infrastruktury sieci dystrybucyjnej gazów medycznych i próżni dostosowujący ją do aktualnych wymagań, a finalnym zwieńczeniem całego przedsięwzięcia będzie wykonanie przez nas dla Państwa w/w instalacji w klasie wyrobu medycznego IIb (CE) w oparciu o dokumentacje techniczną własną lub też powierzoną.

oferujemy wykonanie w pełnym zakresie:
- rozprężalni gazów medycznych (źródła zasilania),
- maszynowni próżni,
- instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznych (MGPS) i (AGSS),
- montażu urządzeń stanowiących niezbędny osprzęt,
- instalacji gazów technicznych,

oraz

- przeglądy serwisowe
(gwarancyjne i pogwarancyjne)
  wykonanych przez nas instalacji (MGPS) oraz (AGSS).


aspekty prawne dotyczące WYROBÓW MEDYCZNYCH oraz INSTALACJI (MGPS) i (AGSS)

zgodnie z USTAWĄ o WYROBACH MEDYCZNYCH z dn. 7 kwietnia 2022 (Dz. U. 2022 poz. 974) wprowadzającą stosowanie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. oraz Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 2023/607 z 15 marca 2023 zmieniającym Rozporządzenie (UE) 2017/745 (MDR) w odniesieniu do okresu przejściowego, wykonywane przez naszą firmę wyroby medyczne jak również instalacje gazów medycznych i próżni (MGPS) oraz instalacje odciągu gazów anestetycznych (AGSS), mogą być wprowadzane do obrotu i użytkowania do dnia 31.12.2028r na podstawie podpisanej umowy z jednostką notyfikowaną TUV Rheinland  (w oparciu o posiadany CERTYFIKAT na Dyrektywę Medyczną 93/42/EEC (MDD)) dotyczącej nadzoru nad produkowanymi wyrobami i instalacjami na zgodność z wymaganiami MDR.

STANDARDY WYKONANIA (MGPS) i (AGSS):

wykonane przez nas instalacje gazów medycznych i próżni (MGPS) oraz instalacje odciągu gazów anestetycznych (AGSS) są zgodne z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 7396-1:2016
oraz
PN-EN ISO 7396-2:2011

oraz wszystkimi innymi regulacjami prawnymi bezpośrednio wynikającymi z aktualnych przepisów ustawodawczych.
SERWIS WYROBÓW MEDYCZNYCH

wykonujemy przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne wyrobów medycznych, których jesteśmy wytwórcą,

- w ramach zawartych umów, oraz
- na indywidualne zlecenia Klienta,

wycena nakładów materiałowych i prac związanych z naprawą wyrobu, zawsze jest opracowywana indywidualnie w odniesieniu do zaistniałych uszkodzeń,

możliwa jest również sprzedaż części serwisowych, które użytkownik/Klient ma możliwość zamontować sam w przypadku nieskomplikowanych napraw lub poprzez serwis techniczny szpitala (poniżej link do galerii z elementami serwisowymi).

SERWIS INSTALACJI (MGPS) i (AGSS)

wykonujemy przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne instalacji gazów medycznych i próżni (MGPS) oraz instalacji odciągu gazów anestetycznych (AGSS), których jesteśmy wytwórcą.

- w ramach zawartych umów, oraz
- na indywidualne zlecenia Klienta,

wycena nakładów materiałowych i prac związanych z naprawą, remontem, regeneracją zawsze jest opracowywana indywidualnie do zakresu zgłoszenia Klienta lub na podstawie przeprowadzonej inspekcji na miejscu planowanych prac modernizacyjnych lub napraw etc.

zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści