TPG-x tablica poboru gazow medycznych i prozni - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
TABLICA POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH TPG-x
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
MODUŁY PUNKTÓW POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI

nazwa handlowa wyrobu:
Tablica poboru gazów medycznych TPG-x

wyrób standardowo wyposażany może być w punkty poboru do:
 tlenu medycznego PPO,
 powietrza do oddychania PPA,
 podtlenku azotu PPN,
 dwutlenku węgla PPC,
 próżni PPV,
 powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych AIR-800,
 odciągu gazów anestetycznych AGSS.

PRZEZNACZENIE:
Tablica poboru gazów medycznych TPG-x umożliwia instalowanie na ścianie max 8 położonych w pobliżu siebie punktów poboru gazów medycznych, punktu odciągu gazów anestetycznych, napędu narzędzi chirurgicznych oraz punktu poboru próżni, zamontowanych na płycie czołowej. Tablice TPG-x stanowią element wyposażenia instalacji gazów medycznych w obiektach służby zdrowia tj.: w salach operacyjnych, salach intensywnej opieki medycznej, wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba jednoczesnego korzystania z wielu różnych gazów medycznych.

Tablice poboru gazów medycznych – TPG-x produkowane przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. są zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 7396-1:2010, PN-EN ISO 7396 -2:2011oraz PN-EN ISO 11197:2009 zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Tablica poboru gazów medycznych – TPG-x uzyskała Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i została oznakowana znakiem zgodności CE.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


podział ze względu na sposób montażu wyrobu TPG-x:
 nadtynkowe (N),
 podtynkowe (P),
podział ze względu na sposób montażu punktów poboru PPx:
 z puszkopierścieniem (PPx wyk.1),
 z wyzwalaczem (PPx wyk.2).
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 ilość punktów poboru w TPG-x: od 1 do 8,
 ciśnienie robocze: 500 kPa ±10% (dla: O2, N2O, AIR, CO2),
 ciśnienie robocze: 800 kPa ±10% (dla: AIR-800),
 ciśnienie absolutne: < 60 kPa (dla: VAC),
 przepustowość zgodna z EN ISO 9170-1, oraz EN ISO 7396-1,
 średnice rur podłączeniowych: fi8x1 ÷ fi15x1,
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001.
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści