SZI skrzynka zaworowo informacyjna - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
SKRZYNKA ZAWOROWO - INFORMACYJNA  SZI-x
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
MODUŁY ZAWOROWE

nazwa handlowa wyrobu:
SKRZYNKA ZAWOROWO-INFORMACYJNA SZI-x

 do sprężonych gazów medycznych: O2, N2O, AIR, CO2, AIR-800, VAC.
PRZEZNACZENIE:

Skrzynki zaworowo-informacyjne SZI-x przeznaczone są do montażu w instalacjach sprężonych gazów medycznych i próżni z uwzględnieniem sprężonego gazu do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych w obiektach ochrony zdrowia. SZI-x wyposażone są w strefowe zawory odcinające, dzięki którym można w zależności od potrzeb (stan: awarii, remontu, modernizacji itp.) zamykać lub otwierać przepływ gazu/próżni w określonych strefach obsługiwanych przez daną skrzynkę. W SZI-x można na manometrach/wakuometrach odczytywać wskazania ciśnienia lub ciśnienia absolutnego gazu w instalacjach.

Skrzynki zaworowo-informacyjne SZI-x produkowane przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. są wyrobami medycznymi klasy IIb, zgodnymi z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010, zharmonizowanej z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Wyrób uzyskał Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i jest on oznakowany znakiem zgodności CE. Wyrób SZI-x został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


z górnym wejściem oraz górnym wyjściem
z dolnym wejściem oraz górnym wyjściem,
wykonanie dla max 6 gazów: O2, N2O, AIR, CO2, AIR-800, VAC.
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

do sprężonych gazów medycznych:
     
O2, N2O, AIR, CO2, AIR-800 oraz próżni (VAC),
 ilość zespołów gazowych/próżniowych w wyrobie: 1 ÷ 6,
ciśnienie robocze: 500 kPa ±10% dla: O2, N2O, AIR, CO2
 ciśnienie robocze: 800 kPa ±10% dla AIR-800,
 dla próżni ciśnienie absolutne: < 60 kPa,
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001.
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści