RPx regulator prozni - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
REGULATOR PRÓŻNI  
RPx  (AGA/DIN)
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
REGULATORY PRÓŻNI

nazwa handlowa wyrobu:
Regulator Próżni RPx (AGA/DIN)

PRZEZNACZENIE:
Regulator Próżni RPx jest wyrobem medycznym (kl.IIa) przeznaczonym do regulacji wymaganej wielkości podciśnienia w zakresie -60÷0 kPa. Wyrób przeznaczony jest do podłączania odpowiednio do punktu poboru próżni zgodnego z systemem AGA/DIN. Jako wyrób medyczny jest on najczęściej używany do współpracy z zestawami naczyń do odsysania zgodnych z normą EN ISO 10079-3:2009 np. typu ZNO prod. Spółki Instal TM Sp. z o.o. jak również innych wytwórców. Wyrób nie jest przeznaczony do bezpośredniego gromadzenia odsysanych płynów w przynależnym do niego pojemniku szklanym oraz nie jest przeznaczony do pracy w warunkach terenowych i/lub transportowych.

Regulator Próżni RPx wyprodukowany przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. wykonany jest zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 10079-3:2009 oraz Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. Wyrób ten uzyskał Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i jest oznakowywany znakiem zgodności CE.

TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


 RPA - do punktu poboru VAC w systemie AGA,
 RPD - do punktu poboru VAC w systemie DIN,
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 max ciśnienie pracy (bezwzględne) próżni: 60 kPa
 zakres regulacji podciśnienia: - 60÷ 0 kPa
wydajność przepływu: 20 l/min (dla 20 kPa ciśn. bezwzgl.)
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001
 wykonanie niemagnetyczne,
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści