BPx bateria przyscienna do gazow medycznych - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
BATERIE PRZYŚCIENNE  BPx
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
KOLEKTORY BUTLOWE WYSOKIEGO CIŚNIENIA

nazwa handlowa wyrobu:
BATERIA PRZYŚCIENNA BPx

 do sprężonych gazów medycznych:  O2,  N2O,  AIR,  CO2

PRZEZNACZENIE:
Baterie przyścienne BPx są wyrobami medycznymi (kl.IIb) przeznaczonymi do przesyłania gazu medycznego z przyłączonych (za pośrednictwem łączników butlowych) butli z gazem medycznym do tablic redukcyjnych (poprzez kolektor wysokiego ciśnienia). Wyrób jakim jest Bateria Przyścienna stanowi element składowy systemów rurociągowych do gazów medycznych (MGPS) znajdując zastosowanie w instalacjach systemów zasilania w obiektach szpitalnych oraz laboratoriach.

Baterie Przyścienne produkowane przez INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. są zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 oraz Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. Powyższe wyroby medyczne uzyskały Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i oznakowane są znakiem zgodności CE.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:

 BPx – 1/n-* (wyk. jednoszeregowe),
 BPx – 2/n-* (wyk. dwuszeregowe),

n - ilość butli w baterii przyściennej,
* - wykonanie lewe (L) lub prawe (P)

 do tlenu medycznego BPO,
  do powietrza do oddychania BPA,
 do podtlenku azotu BPN,
 do dwutlenku węgla BPC,
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 max ciśnienie robocze: 20 MPa (200 bar) dla: BPO, BPA, BPC,
 max ciśnienie robocze:   5 MPa (50 bar) dla: BPN,
 przyłącza gwintowe do podłączenia butli zgodne z DIN 477 tj.:

- G 3/4" (do tlenu medycznego BPO),
- G5/8" (do powietrza medycznego BPA),
- G 3/8” (do podtlenku azotu BPN),
- W 21,8x1/14” (do dwutlenku węgla BPC),

 przyłącza wyjściowe BPx zgodne z DIN 477: G 3/4"
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001

zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści