ZTWx zawor wysokiego cisnienia do gazow medycznych - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
ZAWÓR ODCINAJĄCY (wysokiego ciśnienia)  ZTW-x
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
ZAWORY ODCINAJĄCE

nazwa handlowa wyrobu:
ZAWÓR ODCINAJĄCY ZTW-x

 do tlenu medycznego (O2),
 do powietrza medycznego (AIR),
 do podtlenku azotu (N2O),
 do dwutlenku węgla (CO2),

PRZEZNACZENIE:
Zawór odcinający ZTW-x jest wyrobem medycznym (kl.IIb) służącym do odcinania przepływu określonego gazu (tlen; sprężone powietrze; podtlenek azotu; dwutlenek węgla) w instalacjach gazu medycznego wysokiego ciśnienia. Zawór najczęściej znajduje zastosowanie w instalacjach rozprężalni gazu medycznego stanowiąc element wyposażenia baterii przyściennych.

Zawór odcinający ZTW-x produkcji Instal Zakład Techniki Medycznej Sp. z o. o. wykonany jest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 oraz Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. Wyrób ten uzyskał Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i jest oznakowany znakiem zgodności CE.

TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


 ZTW - P (prosty),
 ZTW - K (kątowy).
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 max ciśnienie robocze: 20 MPa (200 bar),
 rodzaj przyłącza: G3/4” (zgodny z DIN477),
pokrętło: wieloobrotowe,
zastosowane materiały: zgodne z EN 15001.
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2023   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści