ZCx zawor czerpalny do gazow medycznych i prozni - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
ZAWÓR CZERPALNY DO GAZU MEDYCZNEGO / PRÓŻNI  ZCx
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
WTYKI Z ZAWORAMI
DO PUNKTÓW POBORU
PRZEZNACZONYCH DO UŻYCIA
W SYSTEMACH RUROCIĄGOWYCH
GAZÓW MEDYCZNYCH

nazwa handlowa wyrobu:
ZAWÓR CZERPALNY do gazu medycznego, do:

 tlenu medycznego,
 powietrza do oddychania,
 podtlenku azotu,
 dwutlenku węgla, oraz
 próżni.
PRZEZNACZENIE:
Zawór czerpalny ZCx/A, ZCx/D, ZCx/S jest wyrobem medycznym służącym do przesyłu określonego gazu medycznego (tlen, powietrze do oddychania, podtlenek azotu, dwutlenek węgla) oraz próżni z punktów poboru (zgodnych z EN ISO 9170-1:2008 w systemie AGA, DIN oraz w systemie szynowym), do innego wyrobu medycznego. Zawór wyrobu posiada wieloobrotowe pokrętło umożliwiające płynną regulację przepływu gazu/próżni, pełne jego otwarcie oraz zamknięcie.

Zawory czerpalne ZCx/A, ZCx/D, ZCx/S produkcji INSTAL Technika Medyczna Sp. z o. o. wykonane są zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9170-1:2008 oraz Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. Zawory te uzyskały Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i są oznakowywane znakiem zgodności CE. Zawory czerpalne ZCx/A, ZCx/D, ZCx/S  zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w klasie wyrobu medycznego IIb dla gazów medycznych (ZCO/A, ZCO/D; ZCO/S, ZCA/A, ZCA/D, ZCA/S, ZCN/A, ZCN/D, ZCN/S, ZCC/A, ZCC/D; ZCC/S), a w klasie IIa dla próżni (ZCV/A, ZCV/D, ZCV/S).TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:

do gazów medycznych:
     tlenu, powietrza do oddychania, podtlenku azotu, dwutlenku węgla
     oraz
próżni.

przeznaczone do podłączenia w systemach:

    AGA (SS 8752430): ZCx/A
    DIN (DIN 13260-2): ZCx/D oraz
    SZYNOWY (EN ISO 19054): ZCx/S
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

ciśnienie robocze (gazy medyczne): 500 kPa ±10%
 ciśnienie robocze (bezwzględne) próżnia:  60 kPa
 wydajność przepływu: zgodna z EN ISO 9170-1
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001
 wykonanie niemagnetyczne,
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści