Wxx wtyki do punktow poboru gazow medycznych i prozni - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
WTYKI DO PUNKTÓW POBORU Wxx (w systemie AGA / DIN)
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
WTYKI DO PUNKTÓW POBORU

nazwa handlowa wyrobu:
WTYKI PROSTE / KĄTOWE / Z UCHWYTEM, typ: Wxx

 do tlenu medycznego,
 do powietrza do oddychania,
 do podtlenku azotu,
 do dwutlenku węgla,
 do próżni.

PRZEZNACZENIE:
Wtyki proste/kątowe/z uchwytem do tlenu medycznego/powietrza medycznego/podtlenku azotu/dwutlenku węgla są wyrobami medycznymi kl. IIa, natomiast wtyki proste/kątowe/z uchwytem do próżni są wyrobami medycznymi kl. I. Przeznaczone są one do podłączania do punktów poboru gazów medycznych i próżni zgodnych z EN ISO 9170-1:2008.

Na wyjście wtyku podłączany jest dren medyczny, mocowany za pośrednictwem odpowiedniego (dedykowanego przez producenta drenu) zacisku. Każdy rodzaj wtyku z przeznaczeniem do określonego gazu w danym systemie (AGA/DIN) posiada dedykowane kształty oraz odpowiednie oznakowanie graficzne i kolorystyczne, eliminujące ryzyko błędnego ich połączenia z punktem poboru gazu medycznego lub próżni innym niż dedykowany.

Wtyki produkowane przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. (Instal TM) są zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9170-1:2008 zharmonizowanej z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Wtyki uzyskały Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i są one oznakowane znakiem zgodności CE.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:

 do systemu AGA jako proste/kątowe/z uchwytem, oraz
 do systemu DIN jako proste/kątowe.

WTYKI posiadają oznaczenie:

 WxP,       (WTYK prosty w systemie AGA)
 WxP/D,  (WTYK prosty w systemie DIN)
 WxK,      (WTYK kątowy w systemie AGA)
 WxK/D,  (WTYK kątowy w systemie DIN)
 WxU,      (WTYK kątowy z uchwytem w systemie AGA)

x - oznacza odpowiednio index gazu (O, A, N, C) lub próżni V.
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 przyłącze na wąż zgodny z normą EN ISO 5359,
ciśnienie robocze dla gazów medycznych: 0,5 MPa
 ciśnienie robocze dla próżni: <60 kPa (ciśnienia absolutnego)
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001


zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści