TRGx tablica redukcyjna do gazow medycznych - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
TABLICE REDUKCYJNE  TRG-x
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
MODUŁY REGULACJI CIŚNIENIA DLA GAZÓW MEDYCZNYCH

nazwa handlowa wyrobu:
TABLICE REDUKCYJNE TRG-x/Q/*  

 do tlenu medycznego (O2),
 do powietrza do oddychania (AIR),
 do podtlenku azotu (N2O),
 do dwutlenku węgla (CO2),
PRZEZNACZENIE:
Tablice redukcyjne TRG-x/Q/* stosowane są w rozprężalniach gazów medycznych (tlen, powietrze medyczne, podtlenek azotu, dwutlenek węgla) w obiektach ochrony zdrowia w celu zagwarantowania niezawodności dostaw określonego gazu medycznego do wewnętrznej sieci rozprowadzającej. Wyrób automatycznie steruje pracą podłączonych do niego źródeł zasilania zapewniając na wyjściu zredukowane ciśnienie gazu medycznego do wartości nominalnego ciśnienia rozprowadzania w instalacji wewnętrznej szpitala (500 kPa±10%).

Tablice redukcyjne TRG-x/Q/* do instalacji gazów medycznych – produkowane przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. są zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 7396-1:2010; PN-EN ISO 10524-2:2006; PN-EN ISO 11197:2009 oraz PN-EN 60601-1:2011, PN-EN 60601-1:2011/A1:2014 zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Tablice redukcyjne TRG-x/Q/* uzyskały Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i są one oznakowane znakiem zgodności CE. Tablice redukcyjne TRG-x/Q/* zostały zarejestrowane w urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


 TRG-x/Q/*, gdzie:
x – jest symbolem określonego gazu: O2, N2O, AIR, CO2
Q – określa nominalną wydajność tablicy redukcyjnej w m3/h
* – jest indeksem wariantu wykonania Tablicy Redukcyjnej
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 ciśnienie wejściowe: max 20 MPa (200 bar),
 nominalne ciśnienie wyjściowe: 500 kPa ±10%,
 wydajność przepływu [Q]: max 150 m3/h,
 sygnalizacja akustyczno-wizualna,
 pełna automatyka sterowania pracą 3 źródeł gazu,
 możliwość współpracy wyrobu w systemie BMS,
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści