SZMxA strefowy zespoł monitorujacy - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
STREFOWY ZESPÓŁ MONITORUJĄCY  SZM-xA
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
STREFOWE MODUŁY ZAWOROWO – MONITORUJĄCO - ALARMOWE

nazwa handlowa wyrobu:
STREFOWY ZESPÓŁ MONITORUJĄCY INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI SZM-xA

 do sprężonych gazów medycznych:
     O2, N2O, AIR, CO2, AIR-800 oraz VAC,

PRZEZNACZENIE:
Strefowy Zespół Monitorujący SZM-xA przeznaczony jest do montażu w instalacjach sprężonych gazów medycznych i próżni z uwzględnieniem sprężonego gazu do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych w obiektach ochrony zdrowia. Wyrób pełni funkcję monitorującą pracę instalacji sprężonych gazów medycznych i próżni w zakresie ciśnienia/ciśnienia bezwzględnego w określonym obszarze jego stosowania (sala operacyjna, sala intensywnej opieki medycznej, zespół sal oddziału ogólnego itp.). Strefowy Zespół Monitorujący SZM-xA w sposób ciągły monitoruje wielkość ciśnienia w dopuszczalnych normą (PN-EN ISO 7396-1:2010) zakresach dla poszczególnych sprężonych gazów medycznych i próżni informując personel medyczny i techniczny o ewentualnym przekroczeniu dopuszczalnych parametrów poprzez generowanie sygnału wizualnego i akustycznego, z dodatkową możliwością podłączenia do systemu centralnego monitoringu BMS (Building Management System). SZM-xA wyposażony jest w strefowe zawory odcinające, dzięki którym można w zależności od potrzeb (stan: awarii, remontu, modernizacji itp.) zamykać lub otwierać przepływ gazu/próżni w określonych strefach obsługiwanych przez dany SZM-xA. Wyrób posiada wlotowe przyłącza awaryjno-konserwacyjne (zgodne ze szwedzkim systemem AGA) pozwalające zasilać za ich pośrednictwem instalację określonego gazu (O2, N2O, AIR, CO2) w danej strefie z dodatkowego źródła podczas wystąpienia np. awarii centralnego zasilania lub prowadzenia konserwacji.

Strefowy Zespół Monitorujący SZM-xA produkowany przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. jest wyrobem medycznym klasy IIb, zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 zharmonizowanej z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Strefowy Zespół Monitorujący SZM-xA uzyskał Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i jest on oznakowany znakiem zgodności CE. Wyrób SZM-xA został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


 z sygnalizatoem wewnętrznym SGM-xA (LED)
 z sygnalizatorem wewnętrznym SGM-xA/LCD (LCD),
 wykonanie dla max 6 gazów: O2, N2O, AIR, CO2, AIR-800, VAC.
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 do sprężonych gazów medycznych:
      
O2, N2O, AIR, CO2, AIR-800 oraz próżni (VAC),
 ciśnienie robocze: 500 kPa ±10% (dla AIR-800: 800 kPa ±10%),
 dla próżni ciśnienie absolutne: < 60 kPa,
 napięcie zasilania: 24V DC,
 sygnalizacja: wizualno-akustyczna (SGM-xA lub SGM-xA/LCD),
awaryjne zasilanie w systemie AGA lub DIN,
 możliwość współpracy z 3 zewnętrznymi sygnalizatorami:
      SGM-xA oraz SGM-xA/LCD
,
 sygnał wyjściowy do systemu BMS: RS-485 (ModbusRTU),
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001.
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści