SGMxA sygnalizator gazow medycznych i prozni LCD - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
SYGNALIZATOR GAZÓW MEDYCZNYCH i PRÓŻNI  SGM-xA/LCD
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
PANELE MONITORUJĄCO - ALARMOWE
DLA SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI

nazwa handlowa wyrobu:
SYGNALIZATORY GAZÓW MEDYCZNYCH i PRÓŻNI SGM-xA/LCD

wyrób wykonywany jest w 5 wariantach:

 standardowy (S),  jako element wyposażenia Strefowego Zespołu Monitorującego SZM-xA,
 standardowy/nadtynkowy (SN) przeznaczony do współpracy z SZM-xA,
 standardowy/podtynkowy (SP) w niezależnej obudowie podtynkowej, do SZM-xA,
 specjalny/nadtynkowy (TN) przeznaczony do współpracy z Tablicą Redukcyjną TRG-x,
 specjalny/podtynkowy (TP) przeznaczony do współpracy z Tablicą Redukcyjną TRG-x.
PRZEZNACZENIE:
SGM-xA/LCD przeznaczony jest do montażu w systemach monitorujących i alarmowych instalacji sprężonych gazów medycznych i próżni z uwzględnieniem sprężonego gazu do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych w obiektach ochrony zdrowia. Panel LCD sygnalizatora wyświetla wszystkie sygnały wizualne i tekstowe, generuje też sygnał akustyczny w sytuacji alarmowej w określonym obszarze jego stosowania (sala operacyjna, sala intensywnej opieki medycznej, zespół sal oddziału ogólnego itp.).

SGM-xA/LCD jest wyrobem medycznym, w którym zastosowano nowoczesny, dotykowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD. Sygnalizator w stanach alarmowych (NISKI, WYSOKI) oraz wykrywanych automatycznie AWARIACH generuje sygnał dźwiękowy informujący o konieczności podjęcia przez personel medyczny/techniczny odpowiednich działań zmierzających do przywrócenia stanu pracy: NORMA.

Sygnalizator Gazów Medycznych i Próżni SGM-xA/LCD przeznaczony jest do współpracy ze Strefowym Zespołem Monitorującym SZM-xA/wyk. 2.0.x oraz 2.1.x (produkcji INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.) stanowiąc jego wewnętrzny panel sygnalizacyjny lub będąc jego wyposażeniem dodatkowym w postaci panelu zewnętrznego (w wykonaniu podtynkowym lub nadtynkowym).

Ponadto sygnalizator SGM-xA/LCD oferowany jest też w wykonaniu specjalnym (pod nazwą: Sygnalizator Tablicy Redukcyjnej) z przeznaczeniem do współpracy z Tablicą Redukcyjną Gazu TRG-x (produkcji INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.) jako zewnętrzny (w wykonaniu podtynkowym lub nadtynkowym) panel informacyjny wyświetlający niezbędne parametry pracy źródeł zasilania określonego gazu medycznego.

SGM-xA/LCD wyprodukowany przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. jest zgodny z wymaganiami norm EN ISO 7396-1, EN 60601-1:2006+AC:2010 zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Wyrób ten uzyskał Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i jest oznakowywany znakiem zgodności CE. SGM-xA/LCD jest wyrobem medycznym, który powstał w wyniku unowocześnienia wyrobu SGM-xA. W Sygnalizatorze Gazów Medycznych i Próżni SGM-xA/LCD zastosowano całkowicie nowe rozwiązania techniczne oparte na układach mikroprocesorowych, dzięki którym wyrób stał się bardziej niezawodny i ekonomiczniejszy w użytkowaniu. SGM-xA/LCD został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w klasie wyrobu medycznego IIa.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

dotykowy panel LCD,
 sygnalizacja: akustyczno-wizualna oraz tekstowa,
 napięcie zasilające: 24V DC (z wyrobu SZM-xA oraz TRG-x),
 transmisja danych: UART,
 max liczba monitorowanych gazów: 6 (O2, AIR, AIR-800, N2O, CO2, VAC),
 praca ciągła, automatyczna,
 wykonanie podtynkowe i/lub nadtynkowe,
 obudowa i ramka naścienna: malowana proszkowo lub chromoniklowa/polerowana,
posiada funkcję autotestu, oraz wyciszenia sygnału dźwiękowego w stanie alarmowym.
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści