ROZDZIELACZE - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
ROZDZIELACZE: TRÓJNIKI, CZWÓRNIKI itp.
(AGA, DIN, inne)

ROZDZIELACZE: TRÓJNIKI, CZWÓRNIKI itp.

do tlenu  (O2),
do powietrza (AIR),
do podtlenku azotu (N2O),
do dwutlenku węgla (CO2),
do próżni (VAC),

oraz innych na zamówienie.
       
          ciśnienie pracy (dla : O2, AIR, N2O, CO2):  500 kPa
   
         ciśnienie pracy (dla : VAC):  10 ÷ 60 kPa (ciśnienia bezwzględnego)
PRZEZNACZENIE:
Niejednokrotnie zachodzi potrzeba aby rozdzielić przepływ określonego gazu (tlenu, sprężonego powietrza, podtlenku azotu, dwutlenku węgla, próżni oraz innych) w zadanym systemie np. AGA, DIN itp. w celu uzyskania dodatkowych strumieni przepływu. Każdorazowe rozdzielenie na mniejsze dodatkowe strumienie musi uwzględniać docelową w zastosowaniu możliwą do uzyskania wydajność z określonego źródła poboru gazu lub próżni. Oferowane przez naszą firmę rozdzielacze do w/w gazów gwarantują zachowanie odpowiedniego standardu połączeniowego oraz zapewniają szczelność i wytrzymałość połączenia na poziomie takim samym jak dla punktów poboru gazów medycznych i próżni (wg EN ISO 9170-1), a zastosowane materiały na ich wytworzenie są zgodne z EN ISO 15001.
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści