PRG PRR panel redukcyjny do gazow medycznych - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
PANELE REDUKCYJNE  PRG / PRR
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
MODUŁY REGULACJI CIŚNIENIA DLA GAZÓW MEDYCZNYCH

nazwa handlowa wyrobu:
PANELE REDUKCYJNE PR*-x/Q  

do tlenu medycznego (O2),
do powietrza do oddychania (AIR),
do podtlenku azotu (N2O),
do dwutlenku węgla (CO2),

PRZEZNACZENIE:
Panele redukcyjne PR*-x/Q stosowane są jako główne lub rezerwowe źródła zasilania w rozprężalniach gazów medycznych (tlen, powietrze medyczne, podtlenek azotu, dwutlenek węgla) w obiektach ochrony zdrowia. Panele redukcyjne mają za zadanie dostarczyć gaz medyczny o nominalnym ciśnieniu 500kPa(700kPa) ±10% do tablicy redukcyjnej (TRG-x/Q/* produkcji Instal Technika Medyczna Sp. z o.o. lub równoważnej innego producenta), która odpowiada za sterowanie pracą podłączonych do niej źródeł zasilania i dostawę określonego gazu medycznego do wewnętrznej sieci rozprowadzającej.

Panele redukcyjne PR*-x/Q do instalacji gazów medycznych – produkowane przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. są zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 7396-1:2010; PN-EN ISO 10524-2:2006; PN-EN ISO 11197:2009 oraz PN-EN 60601-1:2011, PN-EN 60601-1:2011/A1:2014 zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Panele redukcyjne PR*-x/Q uzyskały Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i są one oznakowane znakiem zgodności CE. Panele redukcyjne PR*-x/Q zostały zarejestrowane w urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


 PR*-x/Q , gdzie:
x  – jest symbolem określonego gazu: O2, N2O, AIR, CO2
Q  – określa nominalną wydajność panelu redukcyjnego w m3/h
*  – jest indeksem wariantu wykonania panelu redukcyjnego.
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

ciśnienie wejciowe (zasilanie z butli): max 20 MPa,
ciśn. wej. (zasilanie ze zbiornika ciekłego tlenu): max 2 MPa
nominalne ciśnienie wyjściowe: 500 kPa ±10% (700 kPa ±10%),
wydajność przepływu [Q]:  max 500 m3/h,
zastosowane materiały: zgodne z EN 15001.
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści