PPx punkt poboru gazow medycznych i prozni - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
PUNKTY POBORU DO SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI  PPx
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
PUNKTY POBORU DO SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI

nazwa handlowa wyrobu:
Punkt poboru do sprężonego gazu medycznego PPx

 tlen medyczny PPO,
 powietrze do oddychania PPA,
 podtlenek azotu PPN,
 dwutlenek węgla PPC,
 próżnia PPV.

PRZEZNACZENIE:
Punkty poboru PPx do sprężonych gazów medycznych i próżni to kompletne zespoły wylotowe (wlotowe dla próżni) w systemie AGA (standard szwedzki SS 8752430), które stanowią trwałe zakończenie systemów rurociągowych gazów medycznych, gdzie użytkownik za pomocą dedykowanego wtyku może podłączyć lub odłączyć zasilanie określonym gazem lub próżnią urządzenie medyczne lub osprzęt medyczny. Gniazda oraz wtyki punktów poboru posiadają ściśle określony kod średnicowy, przyporządkowany dla konkretnego gazu, który umożliwia połączenie punktu poboru z wtykiem przeznaczonym dla tego samego rodzaju gazu.

Punkty poboru do sprężonych gazów medycznych i próżni PPx produkowane przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. są zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 9170-1:2008 zharmonizowanej z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Punkty poboru uzyskały Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i są oznakowane znakiem zgodności CE. Punkty poboru PPx zostały zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w klasie wyrobu medycznego IIb dla sprężonych gazów medycznych (PPO, PPA, PPC, PPN) a dla próżni (PPV) w klasie IIa.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


 z puszkopierścieniem,
 z wyzwalaczem z tworzywa,
 z wyzw. z mosiądzu chromowanego (wersja PREMIUM),
 z przyłączem zasilającym górnym,
 z przyłączem zasilającym tylnym (rura med. lub wąż med.),
 wyk. podtynkowe PPx, również jako TPG-x,
 wykonanie nadtynkowe jako TPG-x,
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 ciśnienie robocze (gazy sprężone): 320 kPa ÷ 600 kPa,
 ciśnienie robocze (bezwzględne) próżnia: 10 kPa ÷ 60 kPa,
 wydajność przepływu: zgodna z EN ISO 9170-1,
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001,
 wykonanie niemagnetyczne.
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści