ODC AGSS punkt odciagu gazow anestetycznych - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
PUNKTY ODCIĄGU GAZÓW ANESTETYCZNYCH  
ODC-AGSS Typ 1L


nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
PUNKTY ODCIĄGU GAZÓW ANESTETYCZNYCH

nazwa handlowa wyrobu:
Punkt odciągu gazów anestetycznych ODC-AGSS Typ 1L
PRZEZNACZENIE:
Punkt Odciągu Gazów Anestetycznych ODC-AGSS Typ 1L stanowi wyposażenie w systemach odciągu gazów anestetycznych w salach operacyjnych, zabiegowych i umożliwia operatorowi (użytkownikowi) podłączenie oraz odłączenie wyrzutu gazów medycznych, oparów środków anestetycznych z aparatów anestezjologicznych lub z innych elementów wyposażenia medycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i operatora. Punkt Odciągu Gazów Anestetycznych ODC-AGSS Typ 1L może być wbudowany bezpośrednio w ścianę pomieszczenia (wykonanie podtynkowe) lub
zastosowany jako element wyposażenia np. tablic poboru gazów, kolumn, mostów anestezjologicznych itp.

Punkt Odciągu Gazów Anestetycznych ODC-AGSS Typ 1L produkowany przez spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9170-2:2010 zharmonizowanej z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Wyrób ten uzyskał Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i został oznakowany znakiem zgodności CE.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


ODC-AGSS Typ 1L / wyk.1: w obudowie podtynkowej,
ODC-AGSS Typ 1L / wyk.2: w obudowie nadtynkowej, z przyłączami doprowadzonymi w górnej części obudowy,
ODC-AGSS Typ 1L / wyk.3: w obudowie nadtynkowej z przyłączami doprowadzonymi w tylnej części obudowy,
ODC-AGSS Typ 1L / wyk.4: bez obudowy, przeznaczony do zabudowy w innych wyrobach medycznych.
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 ciśnienie gazu zasilającego: 500 kPa ± 10%,
 rodzaj gazu: sprężone powietrze (8÷10 l/min),
 wydajność przepływu: zgodna z normą PN-EN ISO 7396-2,
 wejściowe przyłącze zasilające: rura miedziana fi8x1,
 wyjściowe przyłącze wyrzutowe: rura miedziana fi15x1
 sygnalizator pracy: wizualny / pneumatyczny
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001
 wykonanie niemagnetycznego,


zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści