LBx lacznik butlowy do gazow medycznych - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
ŁĄCZNIKI BUTLOWE  ŁB-x
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
ELASTYCZNE ŁĄCZNIKI BUTLOWE WYSOKIEGO CIŚNIENIA

nazwa handlowa wyrobu:

ŁĄCZNIK BUTLOWY ŁB-x

 do sprężonych gazów medycznych: O2, N2O, AIR, CO2.
PRZEZNACZENIE:
Łączniki butlowe ŁBx są wyrobami medycznymi (kl.IIa) służącymi do połączenia butli jako źródła gazu medycznego z kompatybilnymi przyłączami baterii przyściennej lub innego rodzaju wyrobu medycznego będącego częścią instalacji gazów medycznych tam gdzie zachowana zostanie zgodność medium, rodzaju przyłącza oraz zgodne wzajemne parametry techniczne współpracujących wyrobów tj.: ciśnienie pracy, temperatura pracy, wydajność itp. przesyłanego gazu (IMiU).

Łączniki butlowe ŁB-x produkcji INSTAL Technika Medyczna Sp. z o. o. wykonane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 21969:2009 oraz Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. Łączniki te uzyskały Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i są oznakowane znakiem zgodności CE.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


 ŁB-O: do tlenu medycznego (O2),
 ŁB-A: do powietrza medycznego (AIR),
 ŁB-N: do podtlenku azotu (N2O),
 ŁB-C: do dwutlenku węgla (CO2),
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 ciśnienie robocze: 20 MPa (200 bar) dla ŁB-O; ŁB-A; ŁB-C,
 ciśnienie robocze:   5 MPa (50 bar) dla ŁB-N,
 przyłącza zgodne z DIN 477 tj.:

     - G 3/4" dla wyk.  ŁB-O,
     - G5/8” dla wyk. ŁB-A,
     - G 3/8” dla wyk. ŁB-N,
     - W 21,8x1/14” dla wyk. ŁB-C,
 długość łącznika: 80 cm,
 temperatura pracy: od 5 ÷ 40 st.C,
 zastosowane materiały: zgodne z EN 15001.
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści