KWCx kolektor wysokiego cisnienia do gazow medycznych - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
KOLEKTOR WYSOKIEGO CIŚNIENIA  KWC-x
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
MIEDZIANE ŁĄCZNIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA

nazwa handlowa wyrobu:
KOLEKTOR WYSOKIEGO CIŚNIENIA DO SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH  KWC-x

 do tlenu medycznego (O2),
 do powietrze do oddychania (AIR),
 do podtlenku azotu (N2O),
 do dwutlenku węgla (CO2),
PRZEZNACZENIE:
Kolektory wysokiego ciśnienia są wyrobami medycznymi (kl.IIb) służącymi do połączenia kolektorów zbiorczych baterii przyściennych z przyłączami tablic redukcyjnych będących częścią instalacji gazów medycznych (MGPS) lub innymi wyrobami medycznymi pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych. Mogą one służyć jako elementy łączące modułowo kolektory zbiorcze baterii przyściennej rozszerzając ilość podłączanych butli w podstawowych, pomocniczych i rezerwowych źródłach zasilania.

Kolektor wysokiego ciśnienia produkowany przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o. o. wykonany jest zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN ISO 7396-1:2010 oraz Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC. Kolektor uzyskał Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i jest oznakowany znakiem zgodności CE.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:


 KWC-Z (obustronnie: z gwintem zewnętrznym),
 KWC-W (obustronnie: z gwintem wewnętrznym),
 KWC-ZW (z gwintem zewn. z jednej strony i wewn. z drugiej),
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

max ciśnienie robocze: 20 MPa (200 bar),
rodzaj przyłączy (wewn. i/lub zewn.): G3/4” (zgodny z DIN477),
zastosowane materiały: zgodne z EN 15001.
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2023   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści