OFERTA WYROBÓW MEDYCZNYCH (CE) oraz SERWISOWYCH PODZESPOŁÓW ZAMIENNYCH:
 
01. PUNKTY POBORU DO SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI PPx (system AGA)
02. TABLICE POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH TPG-x
03. WTYKI PROSTE (system AGA oraz DIN)
04. WTYKI KĄTOWE (system AGA oraz DIN)
05. WTYKI KĄTOWE Z UCHWYTEM (system AGA)
06. DOZOWNIK TLENU DTx (system AGA, DIN, szynowy) z przepływem [Q]: 0-5 l/min, 0-15 l/min oraz 0-17 l/min
07. DOZOWNIK POWIETRZA DPx (system AGA, DIN, szynowy) z przepływem [Q]: 0-5 l/min, 0-15 l/min oraz 0-17 l/min
08. UCHWYT DO SYSTEMU SZYNOWEGO (zgodny z PN-EN ISO 19054:2006)
09. ZAWORY KULOWE ZKx do GAZÓW MEDYCZNYCH z rozszerzonym typoszeregiem wykonań o wielkości: 1 1/4", 1 1/2" i 2"
10. ŁĄCZNIK BUTLOWY ŁBx
11. BATERIA PRZYŚCIENNA BPx
12. ZAWÓR ODCINAJĄCY ZTW-x
13. KOLEKTOR WYSOKIEGO CIŚNIENIA KWC-x
14. REGULATOR PRÓŻNI RPx (system AGA, DIN)
15. WTYK ODCIĄGU GAZÓW ANESTETYCZNYCH WOG (AGSS - TYP-1L) dostępny w wariancie PROSTYM i KĄTOWYM
16. ZAWÓR CZERPALNY DO GAZU MEDYCZNEGO/PRÓŻNI ZCx (system AGA, DIN oraz SZYNOWY)
17. ZESTAW NACZYŃ DO ODSYSANIA ZNO
18. SYGNALIZATOR GAZÓW MEDYCZNYCH SGM-xA
19. STREFOWY ZESPÓŁ MONITORUJĄCY SZM-xA z funkcją komunikacji z systemem BMS
20. Tablica Redukcyjna TRG-x (do gazów medycznych) z funkcją komunikacji z systemem BMS
21. Panele Redukcyjne PR(R/G)-x (do gazów medycznych) współpracujące z butlami oraz ze zbiornikiem ciekł. tlenu
22. Skrzynka Zaworowo - Informacyjna SZI-x (do gazów medycznych i próżni) [NOWOŚĆ]
wyrób oferowany w wykonaniu dla gazów medycznych i próżni (dla max 6 gazów), zasilanie: góra-góra lub dół-góra
23. Punkt Odciągu Gazów Anestetycznych ODC-AGSS typ 1L [NOWOŚĆ]
oferowany w 2 wariantach wykonania:
- do zabudowy podtynkowej, oraz
- do zabudowy w kolumnach / mostach anestetezjologicznych, tablicach poboru gazów medycznych 'TPG' itp.
24. ZAWÓR NADMIAROWY ZN
oraz kompletne podzespoły i elementy zamienne do:
25. PUNKTY POBORU DO SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI PPI (system AGA)
26. PUNKTY POBORU DO SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI PP (system AGA)
27. DOZOWNIK TLENU - Typ: INSTAL 79B (system AGA)
28. TABLICA REDUKCYJNA TR-74
29. TABLICA REDUKCYJNA TR-100
30. ODWADNIACZE
31. ZBIORNIK OBSERWACYJNY PRÓŻNI
32. WYSIĘGNIK PRZEGUBOWY
33. ZAWÓR ZWROTNY KAB-14
34. ZAWÓR WYSOKIEGO CIŚNIENIA ZTW-7
35. WĘZEŁ REDUKCYJNY SPRĘŻONEGO POWIETRZA
36. WĘZEŁ REDUKCYJNY SPRĘŻONEGO TLENU
35. ZAWÓR ZWROTNY NISKIEGO CIŚNIENIA ZZ-2
 
 
 

Wyroby medyczne zgodne z wymaganiami DYREKTYWY MEDYCZNEJ 93/42/EEC

posiadające oznakowanie CE i będące w ofercie naszej Spółki

 

PUNKTY POBORU DO SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI - PPx
(system AGA)
(do tlenu
PPO, spr. powietrza PPA, podtl. azotu PPN, dwutl. węgla PPC, próżni PPV) posiadają obudowę podtynkową ze stali nierdzewnej, aktualnie NOWE ich wykonanie umożliwia podłączenie "TYLNE" do instalacji gazów medycznych [rura/wąż medyczny]
przystosowane są do zabudowy:
w zestawach nadłóżkowych, kolumnach anestezjologicznych oraz w tablicach TPG.

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:

TABLICE POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH TPG-x
(JEDNOSTKI ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO)

 

w wykonaniu: jednoszeregowym oraz dwuszeregowym / jako: nadtynkowe i podtynkowe
z max. ośmioma zabudowanymi punktami poboru gazów medycznych
do: tlenu, spr. powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla, próżni,
napędu narzędzi chirurgicznych oraz odciągu gazów anestetycznych)

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

 

WTYKI PROSTE (system AGA oraz DIN)
(do tlenu, spr. powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla, próżni)

 

zalecane do podłączeń z gniazdami szybkozłącznymi zamontowanymi
na wężach elastycznych dla zachowania liniowości przepływu.

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
n/d

WTYKI KĄTOWE (system AGA oraz DIN)
(do tlenu, spr. powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla, próżni)zalecane do podłączeń z punktami poboru gazu medycznego zamontowanymi trwale np. w zestawach nadłóżkowych, kasetonach, kolumnach anestezjologicznych, w ścianie itp. zapewniając bezpośrednie odejście węża elastycznego od wtyku ku dołowi

(ten rodzaj podłączenia eliminuje powstawanie ewentualnych załamań węża medycznego (na wtyku) pod jego własnym ciężarem)

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
n/d

 

WTYKI KĄTOWE Z UCHWYTEM (system AGA)
(do tlenu WOU, spr. powietrza WAU, podtl. azotu WNU, dwutl. węgla WNU, próżni WVU)

Zalecane zastosowanie: identyczne jak dla Końcówki Wtykowej Kątowej.
Dodatkowe wyposażenie końcówki w ergonomiczny uchwyt, oraz kod barwny
(kolor identyfikujący przeznaczenie do danego rodzaju gazu medycznego)
z naniesionym indeksem gazu zdecydowanie podnosi komfort jej użytkowania.

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
n/d

 

DOZOWNIK TLENU - DTx
(system AGA, DIN, szynowy)

- z przepływem [Q]: 0-5 l/min, 0-15 l/min oraz 0-17 l/min

z przeznaczeniem do: butelek jednorazowych, szklanych
oraz poliwęglanowych wielokrotnego użytku

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:

DOZOWNIK POWIETRZA - DPx
(system AGA, DIN, szynowy)

- z przepływem [Q]: 0-5 l/min, 0-15 l/min oraz
0-17 l/min

z przeznaczeniem do: butelek jednorazowych, szklanych
oraz poliwęglanowych wielokrotnego użytku

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:

 

UCHWYT DO SYSTEMU SZYNOWEGO

zgodny z normą:
PN-EN ISO 19054:2006

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

 

ZAWORY KULOWE ZKx do GAZÓW MEDYCZNYCH
(do tlenu, sprężonego powietrza, powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych,
podtlenku azotu, dwutlenku węgla oraz próżni)

wielkość: 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" oraz 2"

do połaczeń lutowanych - fi8 , fi10 , fi12 , fi15 , fi18 , fi22 , fi28 , fi35 , fi42 , fi54

max ciśnienie pracy: 2,5 MPa

w dwóch rodzajach wykonania: z rączką lub z pokrętłem motylkowym

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

 

ŁĄCZNIK BUTLOWY  ŁB-x
(przyłącza zgodnie z DIN 477)
do:

- tlenu (O2) ŁBO: G 3/4"
- sprężonego powietrza (Air) ŁBA: G5/8”
- podtlenku azotu (N2O) ŁBN: G 3/8”
- dwutlenku węgla (CO2) ŁBC: W 21,8x1/14”
ciśnienie pracy Pmax=200 bar

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

 

BATERIA PRZYŚCIENNA BPx
(przyłącza zgodnie z DIN 477) do:

 

- tlenu (O2) BPO: G 3/4"
- sprężonego powietrza (Air) BPA: G5/8”
- podtlenku azotu (N2O) BPN: G 3/8”
- dwutlenku węgla (CO2) BPC: W 21,8x1/14”

ciśnienie pracy Pmax=200 bar

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:

 

ZAWÓR ODCINAJĄCY ZTW-x
(do tlenu, sprężonego powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla)

(przyłącze: G 3/4")

 

dostępny w wykonaniu: prostym (ZTW-P) oraz kątowym (ZTW-K)

 

ciśnienie pracy Pmax=200 bar

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

 

KOLEKTOR WYSOKIEGO CIŚNIENIA KWC - x
(do tlenu, sprężonego powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla)

 

wyrób wykonywany jest na indywidualne zamówienie jako:

 

- obustronie wyposażony w przyłącza G 3/4" (zewnętrzne): KWC-Z

- obustronie wyposażony w przyłącza G 3/4" (wewnętrzne): KWC-W

- z jednym przyłączem G 3/4" zewnętrznym i drugim G 3/4" wewnętrznym:: KWC-ZW

 

ciśnienie pracy Pmax=200 bar

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

REGULATOR  PRÓŻNI   -   RPx 


(w systemie AGA oraz w systemie DIN)

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

 

WTYK ODCIĄGU GAZÓW ANESTETYCZNYCH

(typ: AGSS - TYP-1L)

 

w wariancie wykonania:

PROSTYM (WOG/P) oraz KĄTOWYM (WOG/K)


karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
n/d

ZAWÓR  CZERPALNY  DO  GAZU  MEDYCZNEGO / PRÓŻNI (ZCx)
(do tlenu, sprężonego powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla, próżni)

w systemie podłączeniowym: AGA, DIN oraz SZYNOWYM

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

ZESTAW NACZYŃ DO ODSYSANIA  -  ZNO

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

SYGNALIZATOR GAZÓW MEDYCZNYCH SGM-xA
(do tlenu, sprężonego powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla,
sprężonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych, próżni)
obudowa ze stali nierdzewnej
odpornej na agresywne środowisko chemii budowlanej (tynki)

wykonanie dla n=1-6 gazów w dowolnej jednomodułowej konfiguracji

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

STREFOWY ZESPÓŁ MONITORUJĄCY SZM-xA
(do tlenu, sprężonego powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla,
sprężonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych, próżni)
z funkcją komunikacji w systemie BMS; obudowa ze stali nierdzewnej
odpornej na agresywne środowisko chemii budowlanej (tynki)

wykonanie dla n=1-6 gazów w dowolnej konfiguracji

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

TABLICE REDUKCYJNE TRG-x/Q/*
(do tlenu, powietrza medycznego, podtlenku azotu oraz dwutlenku węgla)
z funkcją komunikacji w systemie BMS;
współpracują dodatkowo z zewnętrznym SYGNALIZATOREM GAZÓW MEDYCZNYCH,
rama montażowa wyrobu wykonana jest ze stali nierdzewnej
wszystkie warianty wykonań opisano w KARCIE KATALOGOWEJ WYROBU

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

PANEL REDUKCYJNY (główny) PRG-x/Q
(do tlenu, powietrza medycznego, podtlenku azotu oraz dwutlenku węgla)
przeznaczony do współpracy z
TABLICAMI REDUKCYJNYMI TRG-x/Q/*,
płyta montażowa wyrobu wykonana jest ze stali nierdzewnej
wszystkie warianty wykonań opisano w KARCIE KATALOGOWEJ WYROBU

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

PANEL REDUKCYJNY (rezerwowy) PRR-x/Q
(do tlenu, powietrza medycznego, podtlenku azotu oraz dwutlenku węgla)
przeznaczony do współpracy z
TABLICAMI REDUKCYJNYMI TRG-x/Q/*,
płyta montażowa wyrobu wykonana jest ze stali nierdzewnej
wszystkie warianty wykonań opisano w KARCIE KATALOGOWEJ WYROBU

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

SKRZYNKA ZAWOROWO - INFORMACYJNA [NOWOŚĆ]
SZI - x

(do tlenu, sprężonego powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla,
sprężonego powietrza do napędu narzędzi chirurgicznych, próżni)
posiada obudowę ze stali nierdzewnej
odpornej na agresywne środowisko chemii budowlanej (tynki)

wykonanie dla n=1-6 gazów w dowolnej konfiguracji,
z możliwością podłączenia zasilania w układzie: góra - góra lub dół - góra.

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)

PUNKT ODCIĄGU GAZÓW ANESTETYCZNYCH [NOWOŚĆ]
ODC - AGSS TYP 1L


wyrób posiada obudowę ze szczotkowanej stali nierdzewnej

i jest on oferowany w 2 wariantach wykonania:
- do zabudowy podtynkowej, oraz
- do zabudowy w kolumnach / mostach anestetezjologicznych, tablicach poboru gazów medycznych 'TPG' itp.

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)
  Pozostałe wyroby medyczne zgodne z wymaganiami obowiązującymi na czas przed wejściem Polski do UE
będące w ofercie naszej Spółki
jako pojedyncze elementy oraz kompletne podzespoły zamienne.
 
     

 

PUNKTY POBORU DO SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI
- Typ:
PP (system: AGA): znany też jako MC-65

(do tlenu, sprężonego powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla, próżni)

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(w opracowaniu)

PUNKTY POBORU DO SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH I PRÓŻNI
- Typ: PPI (INSTAL) - system:AGA

(do tlenu, sprężonego powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla, próżni)

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(w opracowaniu)

KOŃCÓWKA WTYKOWA KĄTOWA

ODCIĄGU GAZU ANESTETYCZNEGO

typ: ODC-PP

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(w opracowaniu) n/d

 

KOŃCÓWKA WTYKOWA KĄTOWA

ODCIĄGU GAZU ANESTETYCZNEGO

typ: ODC-PPI

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(w opracowaniu) n/d

 

DOZOWNIK TLENU - Typ: INSTAL 79B

(system: AGA)

 

charakterystyczna konstrukcja z 2 pokrętłami do regulacji:
- wielkości przepływu, oraz

- stopnia nawilżenia tlenu.

 

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(w opracowaniu)

 

ZAWÓR NADMIAROWY Typ: ZN

(nastawa ciśn. pracy w zakresie: 0,5MPa do 1MPa)

(do tlenu, sprężonego powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla,)

 

wyroby przeznaczone do zabudowy w instalacjach rozprowadzających
gazy medyczne/techniczne,

zabezpieczające instalacje oraz współpracujący z nią osprzęt przed ewentualnym, niepożadanym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(w opracowaniu) (tel.: 17 86 76 304)

 

TABLICA REDUKCYJNA TR-74

(do tlenu, sprężonego powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla)

 

ciśnienie pracy Pmax=150 bar

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(w opracowaniu) (tel.: 17 86 76 304)

 

TABLICA REDUKCYJNA TR-100

(do tlenu, sprężonego powietrza, podtl. azotu, dwutl. węgla)

 

ciśnienie pracy Pmax=150 bar

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(w opracowaniu) (tel.: 17 86 76 304)

SZAFY PRZYŚCIENNE
(zabudowa segmentowa butli w rozprężalniach gazów)

rys. przykładowy szafy 5 segmentowej

 

szafy przyścienne wykonujemy na indywidualne zamowienie w wariancie dowolnym: 1-7 segmentowym

ZAWÓR TLENU MEMBRANOWY

ODWADNIACZE ODWxx

 

to podzespoły przeznaczone do zamontowania w instalacjach

rozprowadzających gazy medyczne/techniczne,

umożliwiające przeprowadzanie zrzutów nagromadzonych skroplin

 

ODWADNIACZE ODWxx

 

to podzespoły przeznaczone do zamontowania w instalacjach

rozprowadzających gazy medyczne/techniczne,

umożliwiające przeprowadzanie zrzutów nagromadzonych skroplin

 

 

karta katalogowa wyrobu: wykaz elementów zamiennych:
(tel.: 17 86 76 304)
ZBIORNIK OBSERWACYJNY PRÓŻNI
WYSIĘGNIK PRZEGUBOWY
(szpitalny-nadłóżkowy)
ZAWÓR ZWROTNY KAB-14
(podzespół przyłącza BATERII PRZYŚCIENNEJ
odpowiadajacy za skuteczne zabezpieczenie
niepożadanego wypływu gazu przy wymianie butli)
ZAWÓR WYSOKIEGO CIŚNIENIA ZTW-7
(element BATERII PRZYŚCIENNEJ)
SKRZYNKA ROZDZIELCZA
typ: SR-x
(ZAWOROWO - MANOMETRYCZNA)
WĘZEŁ REDUKCYJNY SPRĘŻONEGO POWIETRZA
WĘZEŁ REDUKCYJNY SPRĘŻONEGO TLENU
ZAWÓR ZWROTNY NISKIEGO CIŚNIENIA typ: ZZ-2