SGMxA sygnalizator gazow medycznych i prozni LED - ITM, INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.

tel.: 17 86 76 304,  e-mail: biuro@instaltm.pl
Przejdź do treści
SYGNALIZATOR GAZÓW MEDYCZNYCH i PRÓŻNI  SGM-xA  (LED)
nazwa wyrobu zgodna z certyfikatem EC:
PANELE MONITORUJĄCO - ALARMOWE
DLA SPRĘŻONYCH GAZÓW MEDYCZNYCH
I PRÓŻNI


nazwa handlowa wyrobu:
SYGNALIZATORY GAZÓW MEDYCZNYCH i PRÓŻNI SGM-xA

(współpracuje ze STREFOWYM ZESPOŁEM MONITORUJĄCYM SZM-xA jako
podstawowe oraz dodatkowe jego wyposażenie),
PRZEZNACZENIE:
Sygnalizator Gazów Medycznych i Próżni SGM-xA przeznaczony jest do montażu w systemach monitorujących i alarmowych instalacji sprężonych gazów medycznych i próżni z uwzględnieniem sprężonego gazu do napędu pneumatycznych narzędzi chirurgicznych w obiektach ochrony zdrowia jako panel sygnalizacyjny wyświetlający wszystkie sygnały wizualne i generujący sygnał akustyczny w sytuacji alarmowej w określonym obszarze jego stosowania (sala operacyjna, sala intensywnej opieki medycznej, zespół sal oddziału ogólnego itp.). Wyrób pełni funkcję informacyjną o stanie pracy danego medium w instalacji gazów medycznych prezentując użytkownikowi na swoim wyświetlaczu trzy stany: niski, normalny, wysoki.

Sygnalizator Gazów Medycznych i Próżni SGM-xA przeznaczony jest wyłącznie do współpracy, ze Strefowym Zespołem Monitorującym SZM-xA (produkcji INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.) znajdując w nim zastosowanie przede wszystkim jako wewnętrzny panel sygnalizacyjny lub jako jego wyposażenie dodatkowe – panel zewnętrzny.

Sygnalizator Gazów Medycznych i Próżni SGM-xA wyprodukowany przez Spółkę INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o. jest zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 7396-1:2010, EN 60601-1:2006+AC:2010 zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. Wyrób ten uzyskał Certyfikat EC Jednostki Notyfikowanej – TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Nr 0197) i jest oznakowywany znakiem zgodności CE. SGM-xA jest wyrobem medycznym, który powstał w wyniku unowocześnienia wyrobu SGM-x. W Sygnalizatorze Gazów Medycznych i Próżni SGM-xA zastosowano całkowicie nowe rozwiązania techniczne oparte na układach mikroprocesorowych, dzięki którym wyrób stał się bardziej niezawodny i ekonomiczniejszy w użytkowaniu.
TYPOSZEREG WYKONAŃ / OZNACZENIE TYPU:SGM-xA wykonywany jest w dwóch wariantach:

 standardowy (S), jako wykonanie wewnętrzne dla SZM-xA,
 podtynkowy (P), jako zewnętrzny panel dodatkowy,
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE:

 funkcja sygnalizacyjna: akustyczno-wizualna (LED),
 napięcie zasilające: 24V DC (połączenie z wyrobem SZM-xA),
 transmisja danych: UART,
 max liczba monitorowanych gazów: 6
     (
O2, N2O, AIR, CO2, AIR-800 oraz VAC).
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
© 2024   INSTAL TM Sp. z o.o.  |   realizacja: m_s.
INSTAL Technika Medyczna Sp. z o.o.
kontakt:
   biuro@instaltm.pl
Prezes Zarządu / Dyrektor
Walerian Buk
tel.kom.:  691 033 324
email: w.buk@instaltm.pl
Kierownik ds. Elektrotechnicznych
Wojciech Hnatów
tel.kom.: 607 707 019
email: w.hnatow@instaltm.pl

Wiceprezes Zarządu / Pełnom. ds. SZJ
Marek Szymański
tel.kom.: 724 002 006
email: m.szymanski@instaltm.pl
Dyrektor ds. Montażu Instalacji i Serwisu
Wiesław Janik
tel.kom.: 601 571 110
email: w.janik@instaltm.pl
Kierownik ds. Produkcji
Edmund Musiałek
tel.kom.: 724 003 007
email: e.musialek@instaltm.pl
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
ul. Mikołaja Reja 12,
35-211 Rzeszów, PL
zapraszamy w godz.:
7:00 - 15:00 (pn. - pt.)
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
tel.: 17 86 76 304
fax: 17 85 07 896
NIP 5170353361,
nr konta bankowego (Alior Bank):
REGON 180750856,
KRS 0000392958,
60 2490 0005 0000 4520 3846 5938
Wróć do spisu treści