Jako wyspecjalizowana firma dysponująca wieloletnim doświadczeniem
w branży instalacji gazów medycznych i próżni oferujemy wykonanie w pełnym zakresie:

 
- rozprężalni gazów medycznych,
- maszynowni próżni,
- instalacji sieci wewnętrznych gazów medycznych,
 
 
- instalacji odciągu gazów anestetycznych,
- montażu urządzeń stanowiących niezbędny osprzęt wykonywanych instalacji,
- instalacji gazów technicznych.
 
 

Wszyskie instalacje medyczne realizowane są zgodnie z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 7396-1:2010
oraz
PN-EN ISO 7396-2:2011

 

i na życzenie Klienta oznakowywane są znakiem zgodności CE poświadczającym zgodność ich wykonania
z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC i są rejestrowane w

Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 
w zakładce
Realizacje
 
przedstawiamy niektóre spośród wielu wykonanych przez naszą spółkę instalacji gazów medycznych.