Spółka Instal Technika Medyczna Sp. z o.o. funkcjonuje w oparciu o wdrożony i certyfikowany (przez TUV Rheinland LGA Products GmbH) System Zarządzania Jakością wg normy: EN ISO 13485:2016, oraz ustanowioną politykę jakości ponadto, posiadamy Certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną TUV Rheinland LGA Products GmbH poświadczający prowadzenie pełnego Systemu Zapewnienia Jakości na zgodność z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC w odniesieniu do produkowanych przez naszą Spółkę wyrobów medycznych (wyszczególnionych w załączniku) oraz instalacji gazów medycznych i próżni uprawniający nas jako wytwórcę do oznakowania ich znakiem zgodności CE.
 
  (certyfikaty do pobrania w formacie: pdf)  
     
 
  wersja PL  
Certyfikat ISO 13485 Certyfikat EC załącznik do Certyfikatu EC
     
     
 
  wersja EN  
Certyfikat ISO 13485 Certyfikat EC załącznik do Certyfikatu EC